Kontakt

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLAND

DIČ: 729-010-89-84
IČO: 473171710
Okresný súd Łódź-Śródmieście
KRS: 0000165815
Výška vlastného kapitálu: 3 300 000 PLN

info@ninigi.com